Школовање

Основну школу је Петар учио у Пожаревцу, између 1859. И 1863. Године. Та школа је имала веома стару традицију. У првој половини 18. Века у целом североисточнмом крају постојале су школе још само у Београду и Гроцкој.

За Петра је сваккао била веома срећна околност што је Пожаревац добио полугимназију 1862. Године. Уз сиромашне родитеље и брата који је тек почео да ради. Питање је какве би биле могућности његове породице да га школује ван родног града. Пожаревачку полугимназију Петар је завршио шклолске 1866/1867. Године. Тада је у четвртом разреду било само 15 ученика. Гимназијска архива је уништена тако да није могло да се дође до података о његовом успеху. 1867. Године уписује пети разред Мушке гимназије у Крагујевцу. То је захтевало много већа финансијска средства, што је обезбедио Петров брат Стеван, који је исте године постављен за писара треће класе при суду у Књажевцу. Гимназија у Крагујевцу је настала 1833. Године и то је најстарија гимназија на српском језику. Школске 1868/69. Године Петар Максимовић је завршио Крагујевачку гимназију заједно са још 19 ученика.

Октобра 1869. Године, започиње студије на Правном факултету. Завршиће га јула 1873. За период од завршетка школе па до 1879. Године није било могуће прецизно и поуздано утврдити шта се дешавало са Петром. Извесно је да је у том периоду боравио и у Књажевцу код свог брата Стевана, коме није било довољно да ради као писае треће класе па је положио испит за правозаступника. Петар је највероватније касније био уз старијег брата у његовим адвокатским пословима, помагао му је и тако стицао драгоцена правничка искуства.

ВЕЛИКА ШКОЛА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ
ВЕЛИКА ШКОЛА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ НА КОЈОЈ ЈЕ СТУДИРАО ПЕТАР
Advertisements